Wij zijn pas tevreden wanneer de klant tevreden is. Geen enkel vraagstuk is volledig op te lossen met een ‘standaard’ aanpak. AVAD hanteert een praktische en pragmatische insteek zodat de oplossingen ook echt gaan werken en niet slechts als ‘windowdressing’ functioneren. Een mooi rapport in de kast is niet voldoende, belangrijker is dat het systeem in het veld goed functioneert en vooral werkbaar is voor degene die er mee moet omgaan.

Rolf van Dijk heeft meer dan drie decennia ervaring in veilig werken met gevaarlijke stoffen. Omgaan met gevaarlijke stoffen is de rode draad in zijn carrière van milieukundige naar veiligheidskundige. Hij kan door zijn ervaring de verbinding maken tussen procesveiligheid en persoonlijke veiligheid, en is hierbij gewend om met alle disciplines in een bedrijf te werken. Daarnaast is hij sterk in het meedenken met de klant om (samen) met werkbare oplossingen te komen. Problems are not stop signs, they are guidelines!

Een ander belangrijk aspect binnen het werk is zijn ervaring in projectmatig werken, met een compleet overzicht van alle aspecten van gevaarlijke stoffen. Denk hierbij aan milieuverontreiniging, persoonlijke blootstelling, toxicologische werking in het lichaam, veilige opslag, veilige handling, veilig transport, ATEX, procesveiligheid, BRZO, etc.

Rolf van Dijk streeft naar erkenning voor zijn manier van aanpak. Men kan soms erg moeilijk doen over zaken, maar het belangrijkste is om je GBV (Gezond Boeren Verstand) te gebruiken. Als je goed weet wat er in de wet staat, kun je vaak zelf al een goede oplossing bedenken die afwijkt van de ‘standaard’ oplossingen. Een voorbeeld hiervan is het maken van een interpretatiedocument, waarbij opgeschreven wordt waar je misschien afwijkt van de exacte wettekst, en hoe je met andere maatregelen een gelijkwaardig of zelfs beter veiligheidsniveau kan bereiken. Aan de ene kant willen bedrijven graag minder regels, aan de andere kant is vaak niet meteen duidelijk hoe ze dit moeten invullen wanneer de regels in doelvoorschriften worden vertaald.


Rolf van Dijk doet dit werk elke dag opnieuw met gedrevenheid, omdat hij graag met de voeten in de klei wil staan; de juiste combinatie van interpreteren van de wet- & regelgeving met de praktische inpassing geeft hem energie.


Voor meer informatie over werkzaamheden kunt u terecht op LinkedIn.