AVAD voert diverse soorten van risicobeoordelingen uit, met name op het gebied van procesveiligheid en ATEX, gericht op het verwezenlijken van een veilige werkomgeving. Vanuit AVAD hanteert Rolf van Dijk een praktische en pragmatische aanpak, zodat de vertaling van de wettelijke verplichtingen ook daadwerkelijk bijdragen aan deze veilige werkomgeving en door iedereen binnen het bedrijf begrepen -en dus ook uitgevoerd- kunnen worden.


Dagelijks houdt Rolf van Dijk zich bezig met procesveiligheid, zoals het uitvoeren van HAZID’s, HAZOP’s, FMEA’s en LOPA’s. Ook het bepalen van SIF- en SIL-classificaties maken daar deel van uit. Op het gebied van ATEX voert Rolf van Dijk specifieke risico-analyses uit, op basis waarvan EVD’s worden opgesteld. Desgewenst geeft AVAD trainingen, toolboxen etc. met betrekking tot het werken met gevaarlijke stoffen (waaronder ATEX en PGS15). Daarvoor is een samenwerkingsverband aangegaan met andere specialisten in het werkveld. Rolf van Dijk is ook zeer nauw betrokken bij projecten in relatie tot veilig werken in en met verontreinigde grond.


Expertise


Rolf van Dijk heeft o.a. veel ervaring op de volgende werkgebieden:

 •  ATEX-153 en -114 (explosieveiligheid)

 •  Uitvoeren van risico-analyses op het gebied van procesveiligheid

 •  (veiligheid bij) bodemonderzoek en -sanering

 •  Uitvoeren én toetsen van RI&E’s

 •  Machineveiligheid

 •  (veiligheids)managementsystemen

 •  Externe veiligheid

 •  Milieugedrag van stoffen

 •  Toxicologie

 •  PGS-15

 •  Arbeidsveiligheid

 •  Projectmanagement