Hieronder vindt u een beknopt overzicht van de projecten waar AVAD zich mee bezig houdt of heeft gehouden. Een meer gedetailleerde beschrijving van deze projecten vindt u terug in de CV.

 •  Veiligheidskundige begeleiding als HVK bij voorbereiding en uitvoering van bodemsaneringen

 •  ATEX specialist / Hoger Veiligheidskundige PTC Tata Steel IJmuiden

 •  Uitvoeren van risico-analyses o.a. t.b.v. testfabriek ruwijzer-productie, Tata Steel IJmuiden

 •  Opstellen en/of toetsen diverse EVD’s voor diverse bedrijven in Nederlands en Engels

 •  Begeleiden van diverse veiligheidsstudies en implementatie van de (arbeidsveiligheids)maatregelen bij productielocaties van bedrijven, inclusief uitvoeren HAZOP’s, FMEA’s, LOPA’s, opstellen TRA’s.

 •  Uitvoeren en/of toetsen RI&E’s met verschillende schaalgrootte op het gebied van machineveiligheid, explosieveiligheid, opslag gevaarlijke stoffen, etc.

 •  Uitvoeren HAZOP chemische plant in Delfzijl

 •  Uitvoeren HAZOP voor installaties van een olieoverslaginstallatie in Ventspills, Letland

 •  Uitvoeren HAZOP waterzuiveringsinstallatie olie-opslaginstallatie Botlek

 •  V&G-ontwerp coördinator bouwprojecten landelijke supermarktketen

 •  V&G-plannen (onder)aannemers, uitvoeren bouwplaatsinspecties tijdens civiele werkzaamheden, installatiewerkzaamheden